ฐานการช่วยเหลือเรื่อง การบวก กลยุทธ์การแก้ไขปัญหา

– วิเคราะห์หาประเด็นของปัญหาว่าคืออะไร

– พิจาณาหาความสำคัญของปัญหาแล้วนำไปเชื่อมโยงกับคำสำคัญในแหล่งของข้อมูลมี่จะใช้แก้ปัญหา

– จากสถานการณ์ลองฝึกฝนในการทำแบบฝึกหัดบ่อยๆให้เป็นนิสัยซึ่งวิธีนี้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา

Advertisements

ฐานการช่วยเหลือเรื่อง การบวก ด้านความคิดรวบยอด

สถานการณ์ปัญหา เรื่อง การบวก

     

 ร้านสะดวกสบายซื้อในจังหวัดลำปางแห่งหนึ่ง มีสมาชิก3คนชื่อว่า ดำ แดง ดวงเป็นเจ้าของร้านทุกๆเดือนจะมีรายได้15000บาย แบ่งเฉลี่ยเท่าๆกัน ดำทำอาชีพเสริมโดนขายข้าวกล่อง30กล่องกล่องละ25บาทต่อวันพ่อของแดงจะส่งเงินมาให้แดงเดือนละ1500ดวงเป็นพนักงานรถยนต์ดวงทำโอทีวันละ3ชั่วโมงชั่วโมงละ150บาทและดวงต้องส่งเงินให้แม่ทุกๆเดือนๆละ3000บาท

 

1.ถ้าร้านสะดวกสบายซื้อขายของภายในระยะเวลา3เดือนร้านจะมีรายได้ทั้งหมดเท่าไหร่

2.ส่วนของเงินเดือนที่ดำได้รับและการขายข้าวกล่องเสริมวันละ30กล่องๆละ25บาทดำจะมีรายได้เดือนละเท่าไหร่

3.ดวงได้รับส่วนแบ่งทางร้านและจากการทำโอทีวันละ30ชั่วโมงๆละ150บาทและต้องส่งเงินให้แม่เดือนละ3000บาทดวงจะมีรายรายได้ทั้งสิ้นเท่าไหร่

ธนาคารความรู้เรื่อง การบวก

     

      พูดง่ายๆ คือการ รวม สิ่งของเข้าด้วยกันทำให้เกิดจำนวนมากขึ้น หรือ อาจจะน้อยลงก็ได้

1. จำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก

2. การบวกระหว่างจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ

3 . จำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ หรือ จำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวก

 ตัวอย่าง

1. จำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก

 

2. การบวกระหว่างจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ

 

จำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ